החזר מס הכנסה

החזר מס הכנסה

החזר מס הכנסה מהווה את אחד מהפעמים הבודדות שאנחנו שמחים לקבל תשובה ממס הכנסה,
כאשר שכירים משלמים מס הכנסה ובסוף השנה מתברר כי הם שילמו סכומים גבוהים יותר מהנדרש מהם בהתאם לפקודת מס הכנסה, הם זכאים להחזר מס הכנסה.
החזרי מס ההכנסה מקבלים רק על תשלומי השנה שחלפה ואפשר לקבל עד שש שנים רטרואקטיבי.

החזר מס הכנסה – מי זכאי להחזר?

כל האנשים אשר זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה ולא מימשו אותם, זכאים להחזרי מס.
נקודות זיכוי הם נקודות המגולמות באחוזים והן מקטינות את תשלומי המס.
נקודות הזיכוי ניתנות במקרים רבים כמו למשל לחיילים משוחררים, לעובדים הגרים באזורי עדיפות א', להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, לחד הוריים ועוד.

מס הכנסה מחושב לפי חישוב שנתי, ולכן יכול להיווצר מצב שבו על אף שהשכיר לא עבד חלק מהשנה,
הוא עדיין מחויב לשלם מס עבור כל השנה.
החזרי מס הכנסה יינתנו לו בגין התקופה שבה הוא לא עבד ולא השתכר או שהשתכר סכומים נמוכים יותר מהממוצע החודשי הרגיל.

אנשים שהיו פעילים בשוק ההון, לא הצליחו וצברו הפסדים יכולים לקזז את הפסדי שוק ההון מהשכר השנתי ולקבל החזר מס. כמו כן יש מוסדות מוכרים שהתרומה עבורם מוכרת  כהוצאה המזכה בהחזר מס.

עובדים שעבדו בחו"ל ולא היו חייבים,
בהתאם לחוק, בתשלומי מס בישראל עבור הרווחים שהרוויחו בעבודה בארץ זרה, זכאים להגיש בקשה להחזר מס.

שגיאות של דיווח מס

מעבידים רבים עושים טעויות בשגגה בדיווחי מס.
הטעויות יכולות להיגרם כתוצאה מאי ידיעה על שינויים במעמד של העובד,
על הטבות מס המגיעות לעובד או שההטבות לא נקלטו ברשויות המס.
אם אתם שכירים סביר להניח שמגיעים לכם החזרים ממס ההכנסה. מומלץ לבדוק עם גורם מוסמך את ההכנסות מול התשלומים ואם מגיע לכם החזר, להגיש בקשה לרשויות המס.

כדאי לדעת כי תשלום מזונות והשתתפות בכלכלת הילדים, חיילים משוחררים ועולים חדשים עד לשלוש שנים מיום עלייתם זכאים להחזר מס. גם אם קיבלתם תשלומים בעת פרישה ושילמתם עליהם מס, כדאי לבדוק את האופציה של החזר המס.

כדי לקבל החזר מס יש לפנות לפקיד השומה במחוז שלכם.
המועד להחזר המס משתנה מפקיד שומה אחד לשני, אך אל דאגה, גם במקרים של עיכובים,
מס הכנסה משלם את החזר המס בריבית שנתית של ארבעה אחוז ועם הצמדה למדד המחירים החל מתום שנת המס שעליה אתם מבקשים החזר מס.

כדי לקבל החזרי מס יש למלא דו"ח ולהגיש בקשה לפקיד השומה.
אל הבקשה יש לצרף טופס 106 מכל המקומות שבהם עבדתם באותה השנה ואישורים נוספים.
אם היית מובטלים או ששירתתם במילואים, יש לצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי המעידים על כך,
אם היו לכם הפסדים בשוק ההון, יש לצרף דו"חות בנקאיים,
אם תרמתם למוסדות מוכרים יש לצרף את הקבלות או כלל אישור אחר או מסמך המוכיח את זכאותכם לקבלת החזרי מס.